Keretööd ja kahjukäsitlus

Meie inimeste põhjalikud teadmised aitavad leida parima võimaliku lahenduse, ükskõik millisele probleemile.

Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega. Meie kasutuses on uusim tehnoloogia ja lahenduse aitavad leida kogemustega töötajad. Kasutame Cromax värvitehnoloogiat ja värve, mille tootjaks on ülemaailmselt tuntud Axalta Grupp, üle 150 aastase kogemusega tootja, kes on samas kaasaegne ja pidevalt arenev, käies kaasas muutustega.

Värvikambrid on ettevõttelt TERMOMECCANICA GL, mis on oma ala tippude seas tuntud nimi ja kasutusel mitmetes keretööde ja värvimisega tegelevas ettevõttes üle maailma.

Töötajad on oma ala professionaalid, kelle kogemus on omandatud mitmete aastate jooksul läbi erinevate koolituste ja praktilise kogemuse, mille tulemusena on välja kujunenud oskused lahendada tekkinud probleemid sujuvalt ja võimalikult kliendisõbralikult.

Kahjukäsitlus - Aitame Sind kindlustusjuhtumite korral ning ajame sinu eest kõik dokumendid ise korda!

Mida teha kui juhtus õnnetus?

Õnnetuse tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.

Helista Häirekeskusesse 112, kui:
• õnnetuses on keegi viga saanud. Kui Sa oskad ja on võimalik, anna kannatanutele esmaabi
• õnnetuses osalenud inimesed ei ole süüdlase osas ühel meelel
• kahjustatud vara omanik ei ole teada, näiteks oled otsa sõitnud liiklusmärgile, aiale või parklas teisele sõidukile
• kahju tekitaja on õnnetuspaigalt lahkunud
• õnnetus tekkis loomale otsasõitmisel või selle vältimisel

Vajalike dokumentide täitmine liiklusõnnetuse korral
Kui liiklusõnnetuses inimesi viga ei ole saanud ja osalised on ühel meelel selles osas, kes õnnetuse põhjustas, tuleb kohapeal õnnetus fikseerida ning osaliste poolt allkirjastada.
Ankeet välja printimiseks „Teade liiklusõnnetusest​"
Elektrooniliselt saate õnnetusest teatada „Teata liiklusõnnetusest"

Kui kumbagi eelmanitud võimalust kuidagi rakendada ei ole võimalik, siis jäädvusta õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjutada paberile:
• juhtumi kirjeldus koos skeemiga
• juhtide ja sõidukite andmed
• kindlustusseltside nimed
• kinnitus, et mõlemad juhid on kirjapanduga nõus

Pärast õnnetuse fikseerimist ning dokumendi allkirjastamist võib sõidukitega sündmuskohalt lahkuda. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu.

Kui sõidukiga ei ole ohutu liigelda, siis helistage 24/7 Opel Maanteeabi numbrile: +372 697 9191

 

Mida teha liiklusõnnetuse või kaskokahju korral?

Kui Sinu autoga peaks juhtuma õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Liiklusõnnetuse või muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks meie esindusse.

Kahjukäsitlemiseks vajalikud dokumendid:

• sõiduki registreerimistunnistus
• õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
• volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri
• kindlustuspoliis või kindlustusseltsi andmed, kus on sõlmitud kehtiv poliis
• muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

• Täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“.
• Sõiduki registreerimistunnistus
• õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
• Volikiri, kui kasutad sõidukit volitusega
• Liikluskindlustuse poliis
• muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Saadame meile päring või küsimus, aitame rõõmuga:
*
*
*
*